Alg ska minska utsläppen från metallindustrin

Alg ska minska utsläppen från metallindustrin

Boliden och RISE har inlett ett gemensamt forskningsprojekt för att se om algodlingar kan minska utsläppen av växthusgaser från metallindustrin. Projektet har nyligen startat och kommer att löpa under två år på Boliden Bergsöes blysmältverk i Landskrona där man bland annat återvinner bly från blybatterier. Projektet finansieras av Energimyndigheten. Läs mer på metallerochgruvor.se

2018-02-23 08:33