Alternativ koks kan minska koldioxidutsläppen

Alternativ koks kan minska koldioxidutsläppen

Just nu pågår försök med nya typer av koks i LKAB:s experimentmasugn i Luleå. Det är inom forskningsprojektet Flexcoke, som drivs av Swerea MEFOS, som alternativ koks utvecklats och nu testas i pilotskala. Läs mer på stålochgruva.se

2016-11-08 13:03