Antimon - flamskyddsmedel, batterier och legeringar.

Antimon - flamskyddsmedel, batterier och legeringar.

Antimon har många användningsområden, bland annat i flamskyddsmedel, och är det senaste ämnet i SGUs informationsserie om kritiska material. Antimon utvinns ofta från mineralet stibnit, ett vackert mineral som kan bilda långa kristaller i grått, svart eller vitt, ibland med viss irisering. Läs mer SGU.se

2016-05-24 14:44