Arbetet vid Svärtträskgruvan fortskrider

Arbetet vid Svärtträskgruvan fortskrider

Saneringsarbetet vid Svärtträskgruvan har fortgått enligt plan under sommarhalvåret. Det södra dagbrottet har sluttäckts med morän och det norra dagbrottet återfyllts med gråberg, där sluttäckningen nu återstår. Hela saneringsprojektet beräknas vara klart 2018. Läs mer på sgu.se

2016-11-09 11:59