Årets Load Up North igång

Årets Load Up North igång

Nolia arrangerar entreprenadmaskinmässa för bygg- transport- och gruvsektorn. Nu öppnar Load Up North med utställare inom entreprenadmaskiner, transport, rekrytering, jord och skog samt väg och anläggning. Dessutom finns stora demoytor som gör att besökarna kan se maskiner i realistiska arbetssituationer. Läs mer på transportochlogistik.se

2016-09-01 11:23