Att borra efter gas och olja kan bli förbjudet i Sverige

Att borra efter gas och olja kan bli förbjudet i Sverige

Sverige finns ett 50-tal undersökningstillstånd för landbaserad olja och gas, enligt den statliga myndigheten Bergsstaten. Nu har regeringen gett Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppgift att utreda om utvinning av landbaserad olja och gas ska förbjudas. Läs mer på di.se

2017-03-06 15:30