Automatisering leder till säkrare och effektivare gruvtransporter

Automatisering leder till säkrare och effektivare gruvtransporter

I ett nytt projekt, lett av Safer Trafiksäkerhetscentrum, ska två förarlösa lastvagnar utvecklas. Lastvagnarna ska ge hög trafiksäkerhet och för gruvverksamheten optimerad användning av fordonen. Läs mer på metallerochgruvor.se

2018-01-16 09:45