Avdekker sjeldne mineraler i dypet

Avdekker sjeldne mineraler i dypet

- Vi undersøker ressurspotensialet og leter etter mineraler som kan inngå i moderne og framtidig elektronikk, som smarttelefoner, el- og hybridbiler, vindmøller, PC-er og batterier, sier forsker og lagleder Henrik Schiellerup ved Norges geologiske undersøkelse. Läs mer på ngu.no

2018-01-30 09:10