Bättre miljöprövning av svenska gruvor

Bättre miljöprövning av svenska gruvor

SGU har i ett samarbetsprojekt mellan myndigheter, svenska gruvbolag och branschorganisationer medverkat till en handbok för att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor. Läs mer på sgu.se

2018-01-23 10:43