Bearbetningskoncessioner åter till Bergsstaten

Bearbetningskoncessioner åter till Bergsstaten

Regeringen lämnar idag tillbaka fyra ärenden om bearbetningskoncession till bergmästaren. — Vi beklagar att processen nu drar ut ytterligare på tiden, det är ingen bra reklam för Sverige som industrination, säger Per Ahl, vd SveMin. Läs mer på svemin.se

2016-07-01 11:52