Bergartsförekomster – nu i kartvisare Malm och mineral

SGU har uppdaterat kartvisare Malm och mineral med bergartsförekomster. Kartvisaren visar information från SGUs databaser som rör Sveriges mineral och bergartsresurser. Läs mer på SGU.se

2016-05-26 13:33