Bibehållen konkurrenskraft och bred enighet - men för ambitiöst?

Bibehållen konkurrenskraft och bred enighet - men för ambitiöst?

Stora förändringar inom teknik och transporter krävs såväl i Sverige som utomlands om landets miljömål ska kunna nås. Det stod klart när Miljömålsberedningens i onsdags lämnade sitt slutbetänkande till regeringen. Läs mer på Swemin.se

2016-06-29 13:23