Breda uppgångar för basmetaller

Breda uppgångar för basmetaller

Bly i täten. Basmetallmarknaden noterar högre kurser på bred front, med undantag för aluminium, på torsdagen. Läs mer på metallerochgruvor.se

2016-09-02 09:47