Danskt samarbete ger mer hållbar sanering av förorenad mark

Danskt samarbete ger mer hållbar sanering av förorenad mark

Metoderna för sanering av förorenad mark är ofta kostsamma och energikrävande. Mot den bakgrunden har SGU och SGI inlett ett nytt samarbete med Region Hovedstaden och Region Själland i Danmark för att ta fram mer hållbara metoder för att rena marken. Läs mer på sgu.se

2018-01-31 10:42