EIT RawMaterials North ny innovationssatsning

EIT RawMaterials North ny innovationssatsning

Nu har lokalerna för EIT RawMaterials North AB, gruv- och mineralsektorns massiva satsning på innovation, ökad konkurrenskraft och tillväxt invigts. Läs mer på metallerochgruvor.se

2016-12-16 14:34