”Elvägar för lastbil – Kejsarens nya kläder”

”Elvägar för lastbil – Kejsarens nya kläder”

DEBATT. Det är hög tid att kritiskt granska elvägar för tunga lastbilar. Idén är att förse vägarna med stolpar och kontaktledningar - som vi redan har längs järnvägen. Rull- och luftmotstånd, verkningsgrad och kostnader, allt talar emot, enligt Sten Lövgren. Läs mer på nyteknik.se

2016-09-19 09:57