Fant spor av verdens eldste liv

Fant spor av verdens eldste liv

- Mikroorganismene er påvist i jaspis, en bergart som hovedsakelig består av mineralene kvarts og hematitt, og som opprinnelig ble avsatt som et sediment på havbunnen, forteller forsker Tor Grenne ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Läs mer på ngu.no

2017-03-06 15:28