Finland vill ändra gruvlagen i fråga om malmletning och gruvdrift.

Finland vill ändra gruvlagen i fråga om malmletning och gruvdrift.

Finlands regering vill ändra gruvlagen i fråga om malmletning och gruvdrift. Grundläggande lösningarna i gruvlagen ska inte ändras, meddelade landets Arbets- och näringsministerium nyligen. Läs mer på metallerochgruvor.se

2017-02-27 13:33