Finska malmfyndigheter värda cirka 500 mdr euro

Finska malmfyndigheter värda cirka 500 mdr euro

Nya guldfyndigheter har hittats nyligen på olika håll i Finland. Idag känner man till över 200 guldfyndigheter som har verifierats med hjälp av provborrning. Landet har utvecklats idag till en åtråvärd destination för gruvdrift. Läs mer på metallerochgruvor.se

2018-03-19 12:10