Forskare bevisar: Träd växte i Lappland under den senaste mellanistiden

En färsk undersökning visar att björk- och barrskog växte i finska Lappland under den varma perioden i mitten av senaste istiden för 30 000–50 000 år sedan. Läs mer på gtk.fi

2016-09-29 09:59