Först i världen med interaktiv arbetsmiljö- och säkerhetsutbildning

Först i världen med interaktiv arbetsmiljö- och säkerhetsutbildning

LKAB sjösätter – som första industriföretag i världen – en interaktiv säkerhetsutbildning med träning och certifiering. Utbildningen utspelar sig i LKAB:s underjordsgruvor och förädlingsverk. Läs mer på metallerochgruvor.se

2017-02-24 12:35