Framtidsfrågor på anrik mötesplats

Framtidsfrågor på anrik mötesplats

Den årliga mötesplatsen för gruv- och metallindustrin på Hindersmässan i Örebro är ett givande forum för diskussion om aktuella teman och framtidsfrågor. I årets upplaga tog man bland annat upp morgondagens elförsörjning utan kärnkraft, eldrivna fordon i gruvor och rekryteringsutmaningar med gigantisk ingenjörsbrist. Läs mer på bergsmannen.se

2018-02-12 09:58