Gallium och germanium - viktiga i modern teknik

Gallium och germanium - viktiga i modern teknik

Gallium och germanium är de senaste tillskotten i SGUs informationsserie om kritiska material. Båda metaller är viktiga inom modern teknik. Dessa två grundämnen är båda sällsynta material som behövs inom modern teknik. De används till stor del i elektronik och solceller där användningen väntas öka inom de närmaste åren. Germanium används dessutom mycket inom fiberoptik, där få substitut finns. Ämnena förekommer ibland tillsammans i fyndigheter av mineralet zinkblände som bryts i bland annat Zinkgruvan i Askersund. Här har fyndigheter av gallium och germanium hittats, men ännu inte i brytbara mängder. Läs mer på SGU.se

2016-05-11 13:06