Geologisk information för geoenergi – en översikt

Geologisk information för geoenergi – en översikt

SGU ger i en ny rapport en överblick av vilken geologisk information som kan användas för att bedöma förutsättningar för geoenergi i Sverige. SGU ser stora framtida möjligheter för geoenergin i Sverige och efterlyser ett ökat samarbete mellan myndigheter, branschen och forskningsvärlden. Läs mer på sgu.se

2016-09-26 16:19