Goda förutsättningar för material till miljö- och innovationsteknik i Sverige

Goda förutsättningar för material till miljö- och innovationsteknik i Sverige

SGU har i särskilt uppdrag att kartlägga möjligheterna för svensk produktion av metaller och mineral för nya miljö- och teknikinnovationer. I en första delrapport framgår att det finns god potential för många av de efterfrågade materialen. Läs mer på sgu.se

2018-02-15 11:04