Gräs och bark renar avfall från farliga metaller

Gräs och bark renar avfall från farliga metaller

Det finns enkla och billiga sätt att återvinna farliga metaller ur avfall och därmed minska den negativa påverkan som de annars kan ha på miljön. Grässorten rödven och barkkompost är två exempel. Det visar Viktor Sjöberg i sin doktorsavhandling. Läs mer på metallerochgruvor.se

2017-03-01 11:23