Grönt ljus för slutförvaring

Grönt ljus för slutförvaring

Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Läs mer på di.se

2016-06-29 13:25