Gruvavfall täckt med grönlutslam

Gruvavfall täckt med grönlutslam

För att förhindra läckage av tungmetaller från gruvavfall bestående av uppbrutet gråberg skedde under sommaren 2017 den största täckningen av gruvavfall där grönlutslam varit en komponent i täckkonstruktionen. Läs mer på metallerochgruvor.se

2018-05-23 10:52