Gruvplaner skapar svårlösta konflikter

Gruvplaner skapar svårlösta konflikter

I en ny rapport har forskare i statsvetenskap och historia vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet undersökt när konflikter om gruvetablering uppstår och hur dessa kan hanteras. Läs mer på ltu.se

2017-03-29 11:29