Internationellt samarbete med Polytechnique Montréal

Internationellt samarbete med Polytechnique Montréal

I ett internationellt samarbete mellan avdelningen för geovetenskap och miljöteknik vid Luleå tekniska universitet och Polytechnique Montreal Reaserch Institute for Mines and Environments utförs studier på innovativa täckmaterial för gruvavfall. Läs mer på ltu.se

2018-03-16 09:15