Invigning av Kaj 7 i Narvik

Invigning av Kaj 7 i Narvik

Nya kajen i Narviks malmhamn står färdig. Invigning blir det torsdagen den 1 september. Läs mer på stålochgruva.se

2016-08-31 11:29