Jordlagren i södra Sverige kan vara äldre än väntat

Jordlagren i södra Sverige kan vara äldre än väntat

En ny forskningsrapport menar att jordlagren i södra Sverige är äldre än man tidigare trott. Slutsatserna kan få stora konsekvenser för vår förståelse av den senaste nedisningens effekt och landskapets utveckling i södra Sverige. Läs mer på sgu.se

2018-03-19 12:09