Kalkbesked - en lättnad för branschen

Kalkbesked - en lättnad för branschen

Turerna kring de planerade kalktäkterna på norra Gotland har varit många och långa. Den 8 november hade EU-kommissionen kunnat sätta ett definitivt stopp för framtida kalkbrytning i området. Onsdagens beslut om inhibition innebär dock att sista ordet ännu ej är sagt, något som välkomnas av branschen. Läs mer på svemin.se

2016-10-27 15:05