Kartläggning av marina resurser

Kartläggning av marina resurser

Enheten Marin miljö och planering har beviljats tre miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten för projektet "Marin kartering av Hoburgs bank i Östersjön". Läs mer på sgu.se

2016-07-05 11:17