Kinesisk import av järnmalm ökar

Kinas import av järnmalm uppgick till cirka 86,75 miljoner ton under maj månad. Jämfört med föregående månad steg importen med 3,4 procent och i förhållande till samma månad i fjol steg importen med 22,4 procent. Hittills i år har importen ökat med 9,1 procent. Under helåret 2015 steg importen med 2,2 % jämfört med föregående år. Det visar statistik från kinesiska tullmyndigheten. Läs mer på metallerochgruvor.se

2016-06-08 13:26