Kjerneprøver kan fortelle om livet på Mars

Kjerneprøver kan fortelle om livet på Mars

Kjerneprøver fra opptil 2,5 millioner år gammel berggrunn i Russland, ble åpnet og studert på nytt under et seminar ved NGU i oktober. Forskerne mener materialet kan fortelle noe om liv og utvikling på andre planeter. Les mer på ngu.no

2016-11-08 13:01