Krom, koks och bor - viktiga för stålet

SGU publicerar nu en serie med intressanta fakta om EU:s kritiska material. Först ut är krom, koks och bor, alla viktiga material för stålindustrin.

Vårt samhälle har ett stort behov av metaller och mineral. I Europa konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råmaterial, men producerar endast tre procent. Vi är till stor del beroende av import. EU har därför listat 20 material som bedöms som kritiska för vårt samhälle och för vår välfärd. De kritiska materialen väljs ut efter två viktiga kriterier: ekonomisk betydelse och tillgång.

Mot den bakgrunden publicerar SGU en serie informationssidor om de kritiska materialen. Först ut är krom, koks och bor, tre viktiga material för bland annat stålindustrin. Läs mer på SGU.se

2016-04-28 11:16