Lars-Gunnar Almryd, IL Recycling: ”Spaningar om stålproduktion och skrottillgång i Kina”

Lars-Gunnar Almryd, IL Recycling: ”Spaningar om stålproduktion och skrottillgång i Kina”

På BIR:s ferrous divisions seminarium så gav Curtis Zhu, analytiker på Wood McKenzie i London, ett intressant föredrag om Kinas stålproduktion och hur tillgången på skrot i Kina kommer att växa inom en tioårsperiod. Läs mer på stålochgruva.se

2016-11-01 14:20