MAGISK SENJA-STEIN KAN GI HEIS TIL VERDENSROMMET

MAGISK SENJA-STEIN KAN GI HEIS TIL VERDENSROMMET

Ut fra steinen på Senja kan man teoretisk sett lage en flate like tynn som en plastfolie som fortsatt kan bære en elefant. Stoffet er 200 ganger sterkere enn stål, kan tøyes 20 prosent uten å ødelegges. Det tåler høye temperaturer med et smeltepunkt på 3000°C. Det leder elektrisk strøm bedre enn kobber og er det materialet vi vet om som har best varmeledningsevne. Dette superstoffet kalles grafén, kommer fra mineralet grafitt og kan muligens lage en heis til månen. Läs mer på ngu.no

2016-08-22 13:17