Malmproduktionen minskade under 2015

Malmproduktionen i Sverige minskade med elva procent under 2015 jämfört med 2014, men är i ett historiskt perspektiv fortsatt hög. Trots det ökade utvinningen av flera metaller, mycket tack vare ett nytt anrikningsverk i Garpenberg. SGUs genomgång visar att 2015 års malmproduktion landade på 72,7 miljoner ton, den tredje högsta någonsin. 2015 kännetecknades av prisfall på de flesta metaller, där järnmalmen tog mest stryk med en nedgång på 47 procent (cirka 40 % på pellets).  Av övriga metaller var det enbart priset på bly som i stort sett var oförändrat. läs mer, sgu.se

2016-06-09 12:39