Metallprisernas utveckling över sommaren

Metallprisernas utveckling över sommaren

Sommaren har bjudit på en fortsatt uppgång för de flesta metallpriser innan priserna sjönk i slutet av augusti. Priset på järnmalm har också stigit under året, särskilt för pellets, som ökat med 45 procent sedan i mars. Läs mer på sgu.se

2016-09-08 09:25