Metallprisernas utveckling under 2016

Metallprisernas utveckling under 2016

Metallpriserna steg på bred front under 2016, med undantag för december då en avmattning ägde rum. Kraftigaste prisökningen inträffade för järnmalmen, vars pris närapå fördubblades under året. Läs mer på sgu.se

2017-01-17 11:22