Mindre prisrörelser bland metallerna

Mindre prisrörelser bland metallerna

Basmetallmarknaden visar upp en blandad prisutveckling under torsdagen, med uppgångar i nickel- och tennpriset och nedgångar för bly, koppar och zink. Aluminiumpriset är oförändrat. Läs mer på metallerochgruvor.se

2016-10-07 13:18