NGU-dagen, 6.-7. februar 2017

NGU-dagen, 6.-7. februar 2017

Klima- og miljøutfordringer krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Norge står foran et «grønt skifte». Men hva ligger egentlig i det? Og hvordan kan geologisk kunnskap bidra til, og være et premiss for et slikt skifte? Dette blir tema for NGU-dagen 2017. Gjennom faglig formidling, foredrag og debatt vil vi gå tettere inn på geologiens plass i fremtidens utfordringer. Läs mer på ngu.no

2017-02-01 13:58