Ny flyggeofysisk data från Bergslagen

Ny flyggeofysisk data från Bergslagen

Nu släpps data från SGUs flyggeofysiska mätningar i Bergslagen 2017 med information om jordens magnetfält, markkoncentrationer av kalium, uran och torium, samt data om markens elektriska ledningsförmåga. Läs mer på sgu.se

2018-03-05 10:30