Ny handbok om ekologisk efterbehandling

Ny handbok om ekologisk efterbehandling

Under 2015 och 2016 har Svemin och Jernkontoret, i samarbete med ekologikonsultföretaget Enetjärn Natur, arbetat med ett projekt kring potentialen för ekologisk efterbehandling inom gruv- och stålföretagen i Sverige. Projektet är en förstudie och har finansierats av Vinnova. Läs mer på swemin.se

2016-08-01 11:37