Ny kartlegging av ustabile fjellparti

Ny kartlegging av ustabile fjellparti

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) presenterte i dag en ny oversikt over ustabile fjellparti i Norge, der fare og risiko er klassifisert. Kartleggingen er gjennomført av NGUs skredeksperter. Läs mer på ngu.no

2016-10-05 14:19