Ny kartvisare visar inlandsisens rörelser

Ny kartvisare visar inlandsisens rörelser

SGU har tagit fram en ny kartvisare; ”Isrörelser”. Syftet med det nya kartunderlaget är att visa och tillgängliggöra SGUs information om inlandsisens rörelser. Läs mer på sgu.se

2017-05-16 11:37