Ny kunskap om berggrunden i södra Norrbottens län

Ny kunskap om berggrunden i södra Norrbottens län

Som ett led i att öka kunskapen om Sveriges nordligaste berggrund publiceras ny geologisk information i form av en rapport från SGUs Barentsprojekt. Läs mer på sgu.se

2018-06-02 11:12