Ny produkt visar torvens lagerföljder

Ny produkt visar torvens lagerföljder

Nu finns nya fritt tillgängliga data vilka redovisar torvlagerföljder. Torvlagrens uppbyggnad visar hur våtmarkerna, som en följd av klimat och andra miljöfaktorer, utvecklas över tiden. Torvens egenskaper är även viktiga för att bedöma om den är användbar som energi- eller odlingstorv. Läs mer på sgu.se

2018-03-08 09:07